Uncategorized

Trabzonun Sanayi Sektörü ve Gelişimi

Trabzon, Türkiye'nin Karadeniz kıyısında yer alan bir liman şehri olarak, ekonomik olarak önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle son yıllarda sanayi sektöründe gösterdiği gelişim, bölgenin ekonomik dinamizmine önemli katkılar sağlamaktadır. Trabzon'un...