Uncategorized

Feminist Araştırmaların Toplumsal Dönüşüme Etkisi

Feminist araştırmalar, toplumdaki cinsiyet eşitsizliğini anlamak ve değiştirmek amacıyla önemli bir rol oynamaktadır. Bu alandaki çalışmalar, toplumsal dönüşümün gerçekleşmesine katkıda bulunarak kadınların güçlenmesini ve haklarını savunmayı hedeflemektedir. Feminist araştırmalar, toplumun...